ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente del Real Club de Tenis de San Sebastián, ha acordado convocar a las señoras socias y señores socios  para la celebración de Asamblea General Ordinaria, según lo establecido en los Estatutos, el próximo día 29 de Septiembre, a las 19 horas en 1ª convocatoria y a las 19,30 horas en 2ª convocatoria.

ORDEN DEL DIA

  • MEMORIA DEL EJERCICIO 2.019.
  • CUENTAS DE GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2.019.
  • PRESUPUESTO AÑO 2.020.
  • RUEGOS Y PREGUNTAS.

 

                     DERECHO DE ASISTENCIA:        Socias y Socios mayores de 16 años.

                     DERECHO DE VOTO:                    Socias y Socios mayores de 18 años.

                     LUGAR:                                           AQUARIUM DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

         Por razones de aforo, se ruega confirmación 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 9 de Septiembre de 2.020

Fdo.: Carlos Díaz-Aguado Jalón

Presidente

OHIKO BATZAR OROKORRA

Donostiako Tenis Elkarte Errealeko lehendakariak, bazkide jaun guztiei ohiko batzar orokorrera deitzea erabaki du, estatututan finkatu bezala, datorren Irailaren 29an, 19:00tan lehenengo deialdia eta 19:30tan bigarrena.

GAI-ZERRENDA

  • 2019 URTEKO MEMORIA
  • 2019KO GASTU ETA IRABAZIEN KONTUAK
  • 2020KO AURREKONTUA
  • ERREGU-GALDERAK

 

 ASISTENTZIA ESKUBIDEA:         16 urtetik gorako bazkide guztiak.

BOTO-ESKUBIDEA:                      18 urtetik gorako bazkide guztiak.

LEKUA:                                           AQUARIUM DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

                       Leku-kopurua dela eta, mesedez, berretsi

DONOSTIAN, 2020ko Irailaren 9an.

Carlos Díaz-Aguado Jalón

Lehendakaria

Share